Privacyverklaring

Algemeen

NeemDirk, gevestigd in Goes, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens die zijn vermeld in deze privacyverklaring.

Deze persoonsgegevens verzamelen wij:

Via de website:

Deze gegevens worden (automatisch) verzameld als u de website bezoekt:

 • IP-adres (alleen voor in logbestanden voor de beveiliging van de website)
 • gegevens over uw bezoekgedrag op onze website (t.b.v. statistieken)
 • internetbrowser en apparaat type (t.b.v. statistieken)
 • de gegevens die u invult in het contactformulier (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Via ons kantoor:

Deze gegevens verstrekt u als u de diensten van NeemDirk gebruikt. We hebben deze gegevens nodig om voor (of namens) u te kunnen werken. Welke van de onderstaande gegevens u verstrekt is afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt.

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • nationaliteit
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • bankrekeningnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u tijdens gesprekken, in correspondentie of telefonisch met ons deelt

Via derden

Waar toegestaan, kan NeemDirk persoonsgegevens verzamelen via derden.

Met dit doel verwerken wij de gegevens:

NeemDirk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • identificatie van bestaande en nieuwe klanten;
 • het beantwoorden van vragen;
 • het doen van een voorstel;
 • het aangaan en uitvoeren van een zakelijke transactie tussen u en NeemDirk
 • contact opnemen als dit nodig is;
 • het versturen van onze nieuwsbrief;
 • informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • aanbieden van (nieuwe) diensten of producten;
 • informeren over belangrijke wijzigingen in de wet- of regelgeving;
 • het afhandelen van schade;
 • het voeren en verrijken van onze administratie;
 • het verbeteren van onze website;
 • wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe worden verplicht.

De wettelijke grondslagen daarvoor zijn:

 • de uitvoering van de overeenkomst tussen u en NeemDirk;
 • de wettelijke verplichtingen die daarbij horen;
 • de wettelijke verplichting om onze klanten te identificeren (zie de wet Wwft);
 • de toestemming die u ons daarvoor geeft of hebt gegeven.

Op deze manier verwerken wij de gegevens:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de programma’s waarmee wij werken. Soms gaat een deel van die verwerking zonder onze tussenkomst. Als dat zo is, dan controleren wij dit altijd. We gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen voor de verwerking van gegevens:

 • WEA Zuid-West / Joost – accountantsbedrijf
 • VCN Verzekeringen – volmacht beheerder
 • WeFact – ons boekhoudprogramma
 • WordPress – hiermee onderhouden we de website
 • Microsoft Office 365 – mailverkeer, klantcorrespondentie, nieuwsbrieven en archief

Delen van de gegevens

NeemDirk deelt gegevens alleen met derden als dat nodig is voor onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen uw gegevens in ieder geval met:

 • de verzekeringsmaatschappij waar we uw verzekering onderbrengen
 • PersonPlus – hier brengen wij uw personeelsdiensten onder
 • Google – analytische gegevens van de website (deze gegevens zijn geanonimiseerd)

Met alle bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een samenwerkingsverwerkersovereenkomst gesloten. Zo zorgen we voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij iedereen die met uw persoonsgegevens werkt.

Beveiligen van de gegevens

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Alle medewerkers van NeemDirk hebben daarvoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten.

Zo lang bewaren we persoonsgegevens

NeemDirk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Als we de gegevens niet meer nodig hebben, of als de wettelijke bewaartermijn voorbij is, dan verwijderen we de gegevens uit de systemen.

 • Klanten en leveranciers
  • Onze branche heeft te maken met de verzekerings- en belastingwetgeving. Daarom hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van minimaal zeven (in sommige gevallen tien) jaar.
 • Bezoekers website
  • Google Analytics gegevens worden 14 maanden bewaard en dan automatisch verwijderd.
  • contactformulier: deze gegevens worden niet in de website bewaard en worden vernietigd zodra een vraag is beantwoord en er geen vervolgcontact wordt verwacht.
 • Overig
  • Heeft u informatie of een offerte opgevraagd, maar bent u geen klant geworden? Of hebben wij bij u informatie of een offerte opgevraagd maar zijn wij geen klant geworden? Dan verwijderen wij uw persoonsgegevens na uiterlijk een jaar.

Uw recht: inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt vragen om de gegevens die wij van u hebben naar u of een andere organisatie te sturen. Tot slot heeft u recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking (tijdelijk) in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

 • Een verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar dirk@neemdirk.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.
 • Wij wijzen erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Updates voor dit beleid

NeemDirk kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact

Als u contact wilt opnemen met NeemDirk over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u dan onderstaande gegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Website

NeemDirk gebruikt uitsluitend functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat wij onze website kunnen optimaliseren. Deze cookies worden tot maximaal twee jaar na uw websitebezoek bewaard.

Er worden geen cookies van derden geplaatst

Via de instellingen van de browser kunnen cookies worden verwijderd en uitgezet. Raadpleeg de helpfunctie van de browser voor meer informatie en instructie.

Laat een review achter

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.