Waarom een WEGAM-verzekering?

4 maart 2021 – Waarom een ‘werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen’ (WEGAM) verzekering afsluiten? De meeste bedrijven/werkgevers hebben meestal een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Daarnaast een WA-dekking voor motorrijtuigen en soms zijn deze ook nog aangevuld met losse dekkingen voor schade van en aan inzittenden. Toch kan het advies zijn om hiernaast ook WEGAM-verzekering af te sluiten.

Zorgplicht: werkgevers aansprakelijk?
Werkgevers dienen wettelijk altijd voor een veilige werkomgeving voor hun werknemers te zorgen. Als een werkgever dit niet doet kan hij aansprakelijk worden gesteld. Op een verkeersongeval tijdens het werk heeft een werkgever echter geen invloed aangezien hij daar geen voorzorgsmaatregelen voor kan treffen. Ben je dan als werkgever nog steeds aansprakelijk?

 

Ontstaan WEGAM-verzekering – ‘Arena Arrest’
In het jaar 2001 vond er tijdens werkzaamheden rondom de Amsterdam Arena een ongeval plaats met een bedrijfsbusje. De drie inzittenden liepen alle drie letsel op (één bestuurder en twee passagiers). De WA-verzekeraar van het bedrijfsbusje pakt het letsel van de twee passagiers op, echter viel het letsel van de bestuurder buiten de boot. Aangezien een WA-verzekering niet het letsel van de bestuurder zelf dekt. De bestuurde besloot een zaak aan te spannen om zijn schade op zijn werkgever te kunnen verhalen.
De uitkomst van deze zaak was dat de aansprakelijkheid van de werkgever gebaseerd moest worden op redelijkheid en billijkheid. Dit wil zoveel zeggen als, de werknemer in geen enkel geval met de schade mag blijven zitten. De werkgever had er op basis van ‘goed werkgeverschap’ maar voor moeten zorgen dat zijn werknemers goed verzekerd waren, hij had in dit geval dus voor een goede verzekering moeten zorgen. Dit was destijds niet het geval en werd de schade alsnog verhaald op de werkgever. Tegen dit nieuwe verschijnsel van wettelijke aansprakelijkheid kon de werkgever zich niet verzekeren voor het letsel van de bestuurder omdat daar destijds geen verzekering voor bestond. 

Verzekeraars reageerden op deze uitspraak door een WEGAM-verzekering in het leven te roepen. Hierdoor zijn werkgevers in het vervolg wel verzekerd voor dit soort schade/letsel, mits ze deze afsluiten uiteraard.

 

3 verzekeringen voor werkgevers
Als werkgever is het belangrijk om de juiste verzekeringen af te sluiten, omdat het verplicht is voor werkgevers om zorg te dragen voor veiligheid. Indien een medewerker schade oploopt bij de uitvoering van werkzaamheden is de werkgever dus aansprakelijk.

Er zijn drie soorten verzekeringen hierin belangrijk:
1 Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
2 WA-verzekering
3 In/opzittende verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
Wanneer een werknemer/bestuurder van een motorrijtuig iets overkomt tijdens werkzaamheden voor het bedrijf, dan valt de schade niet te verhalen op de AVB aangezien deze verzekering schade met of door motorrijtuigen niet vergoed.

WA-verzekering
Als een werknemer/bestuurder zelf een ongeval veroorzaakt, is de schade aan het bedrijfsbusje en het letsel van de werknemer zelf niet te verhalen op een WA-verzekering. Daarentegen is schade aan het bedrijfsbusje en het letsel van de werknemer wel verzekerd als de werknemer/bestuurder is aangereden en deze derde persoon is hiervoor aansprakelijk gesteld. In dat geval kan de schade verhaald worden op de WA-verzekering van de aansprakelijkgestelde derde.

In/opzittende verzekeringen
Wanneer een werknemer/bestuurder tijdens werkzaamheden voor het bedrijf schade krijgt aan zijn eigen motorrijtuig, heeft de werkgever geen invloed op de in/opzittende verzekeringen aangezien deze verzekering altijd gekoppeld zijn aan het voertuig. Het motorrijtuig staat op naam van de werknemer en deze moet hier dus zelf zijn verzekeringen voor regelen, de werkgever staat hier volledig los van.
Als er door een werknemer wordt gereden in een motorrijtuig wat op naam staat van de werkgever, zal de werkgever hier naar alle waarschijnlijkheid een schade- en/of ongevallenverzekering op hebben afgesloten en is de schade dan dus wel gedekt.

 

 

Waarom de WEGAM-verzekering?
Een WEGAM-verzekering dekt zowel zaak- als personenschade die een werknemer heeft opgelopen tijdens een verkeersongeval onder werktijd. Een voordeel is dat de verzekeraar bij een WEGAM niet kijkt naar wie er aansprakelijk is, waardoor de schadeafhandeling vaak sneller plaatsvindt.

WEGAM is een secundaire verzekering dat houdt in dat als een andere verzekering dat schade dekt deze voor zal gaan op de WEGAM-verzekering.

Er zijn echter uitzonderingen op de WEGAM, zo valt woon-werkverkeer niet onder het werkgeversrisico. Dat houdt in dat wanneer er schade (letsel) wordt gereden tijdens woon-werkverkeer deze niet onder de ‘normale’ WEGAM-verzekering valt waardoor je dus alsnog buiten de dekking komt te vallen. Hier adviseer ik dus altijd een WEGAM-verzekering met een uitgebreide dekking, waarbij dit wel is gedekt. Dus ik adviseer in dit geval “doe het goed, of doe het niet”. Dit voorkomt extra teleurstelling waar je natuurlijk niet op zit te wachten wanneer een werknemer een ongeval met letsel is overkomen. Je voldoet hiermee weer een stapje meer aan de term ‘goed werkgeverschap’ waar je juridisch tot verplicht bent.

Of de werknemer nou in zijn eigen motorrijtuig rijdt of in het motorrijtuig van de werkgever maakt voor de WEGAM niks uit. Het ongeval moet uiteraard wel onder werktijd gebeurd zijn.

De WEGAM verzekerd alleen de werknemers in het betreffende motorrijtuig, dat houdt in dat bestuurders/passagiers die niet werken voor de werkgever niet onder de WEGAM vallen. Hierdoor is het raadzaam om voor deze groep een andere verzekering af te sluiten.

 

 

Voorbeeld: Goed geregeld met een WEGAM-verzekering
Henk en Marjan zijn samen eigenaar van een pizzeria in Wemeldinge. De pizzeria is begonnen met alleen het restaurant, maar is na een korte periode ook gaan bezorgen. Henk en Marjan hadden hiervoor een vaste bezorger, Naomi aangenomen. Naomi heeft een eigen auto en deze wordt gebruikt voor het bezorgen. Naomi heeft haar auto casco verzekerd. 

Henk en Marjan twijfelden over de verzekeringen nu er ook bezorgingen plaatsvinden, daarom stapten ze destijds naar hun assurantieadviseur. Deze adviseerde om naast hun Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) ook een WEGAM-verzekering af te sluiten. Henk en Marjan gingen hiermee akkoord en sloten een WEGAM af.

Vorige week heeft Naomi tijdens het bezorgen een ongeval gehad. Haar auto heeft schade en zij heeft zelf ook letsel. De volgende verzekeringen gaan lopen:
– De cascoverzekering van Naomi vergoed de schade aan de auto.
– De WEGAM-verzekering dekt het letsel van Naomi.

Henk en Marjan zijn dus blij dat ze destijds een WEGAM-verzekering hebben afgesloten aangezien zij zelf voor kosten van Naomi’s letsel moest opdraaien. Naomi heeft echter een eigen risico van 200,- en valt terug in schadevrije jaren. Naomi’s eigen risico wordt vergoed en daarnaast het verlies aan korting van de schadevrije jaren de eerstvolgende 2 jaar.

 

Wanneer een WEGAM-verzekering?
Maken je werknemers gebruik van motorrijtuigen bij hun werkzaamheden? Dan adviseer ik een uitgebreide WEGAM-verzekering. Zorg voor ‘goed werkgeverschap.’

Doe het goed of doe het niet!


Kijk bij motorrijtuigen verder dan alleen auto’s en bedrijfsbusjes maar denk ook aan scooters of e-bikes. Voorkom risico dat je moet opdraaien voor de schade omdat je zelf of iemand anders zijn zaken niet goed geregeld heeft waardoor je als werkgever op moet draaien voor de schade/letsel van de werknemer.

Terug naar overzicht

Laat een review achter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.